• Helicobacter pylori jest bakterią, która prowadzi do rozwinięcia stanów zapalnych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, a w konsekwencji również do choroby wrzodowej i raka żołądka.
  • Wskaźnikiem zakażenia H.pylori jest obecność antygenów tej bakterii w kale.
  • Obecność antygenów bakterii H. pylori wskazuje na aktualne zakażenie, zaś ich brak oznacza skuteczne wyleczenie.
  • Infekcja H. pylori w 30-35% przypadków jest bezobjawowa. Do zakażenia dochodzi na drodze pokarmowej i zazwyczaj jeszcze w okresie dzieciństwa. Może również dochodzić do zakażenia pomiędzy ludźmi.
  • Helicobacter pylori jest przyczyną wrzodów żołądka i wrzodów dwunastnicy. Do pojawienia się zapalenia błony śluzowej i owrzodzenia ścian żołądka i dwunastnicy dochodzi w wyniku z nadprodukcji gastryny i kwasu solnego. W niektórych przypadkach zakażenie powoduje poważne zmiany w błonie śluzowej żołądka prowadząc do raka żołądka.
  • Leczenie zakażenia polega na wdrożeniu antybiotykoterapii aż do całkowitej eradykacji Helicobacter pylori.


Jak przygotować się do badania:

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania, jednak, jeśli pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii, należy odłożyć jego wykonanie, ponieważ przyjmowane leki mogą wpłynąć na wynik przeprowadzanej analizy. Materiał można pobrać po upływie pięciu dni od zakończenia terapii.

* Sugerowany czas wykonania badań jest orientacyjny, w przypadku niestandardowych sytuacji niezależnych od Laboratorium może ulec zmianie.