Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Mineola 

Specjalizujemy się w wykonywaniu badań metodami molekularnymi, a dokładnie techniką real-time PCR (czyli łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym), która umożliwia precyzyjne rozróżnienie i oznaczenie sekwencji kwasów nukleinowych (materiału genetycznego) nawet w bardzo małej ilości próbki. Wysoka czułość tej metody, pozwala na wykrywanie nawet kilku kopi poszukiwanej sekwencji (cząsteczek kwasów nukleinowych) w badanym materiale. Jest to metoda stosunkowo szybka, ponieważ wynik można uzyskać w zaledwie kilka godzin i bardzo wydajna, w jednej reakcji możliwe jest wykrycie kilkunastu patogenów lub mutacji genetycznych. W Laboratorium stosujemy sprzęt i testy posiadające certyfikat medyczny CE-IVD (IVD-in vitro diagnostics) czyli produkty medyczne przeznaczone do badań diagnostycznych.  

Ze względu na te właściwości wykorzystujemy metodę real-time PCR  do wykrywania obcych fragmentów DNA lub RNA pochodzących z bakterii, wirusów, grzybów w badanej próbce oraz ich ilościowego oznaczania, ale także do badania predyspozycji do niektórych chorób genetycznych.

Dzięki wyjątkowo skomponowanym panelom staramy się, aby diagnostyka schorzeń stała się prostsza i dokładniejsza.

Zakres naszych świadczeń obejmuje: diagnostykę chorób infekcyjnych, w tym chorób układu moczowo-płciowego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, profilaktykę raka szyjki macicy, schorzeń genetycznych uwarunkowanych mutacjami punktowymi oraz badania profilaktyczne chorób nowotworowych.

Ponadto działamy w obszarach diagnostyki: układu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego,  infekcji wirusowych i bakteryjnych układu oddechowego, infekcji grzybiczych oraz alergologii.

Laboratorium Mineola współpracuje w zakresie wykonywania badań diagnostycznych:

  • z gabinetami ginekologiczno-położniczymi,
  • z placówkami medycznymi,
  • ze szpitalami,
  • z innymi medycznymi laboratoriami diagnostycznymi (podwykonawcy usług),
  • z centrum realizującymi badania kliniczne.