System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Mineola w Krakowie (MLD Mineola) mając na celu poprawę jakości świadczonych usług opracowało, wdrożyło i ciągle doskonali System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001:2015. Wspólne działania pracowników zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą ISOCERT z siedzibą we Wrocławiu i w dniu 9 listopada 2022 roku MLD Mineola otrzymało pierwszy raz Certyfikat Systemu Zarządzania w zakresie: medyczna diagnostyka laboratoryjna.

Utrzymanie na wysokim poziomie Systemu Zarządzania Jakością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, ciągłego monitorowania procesów realizowanych w MLD Mineola, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przede wszystkim realizowania wymagań klientów i kontrahentów. Opisane zamierzenia są realizowane zgodnie z Polityką Jakości.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania (Certificate of Management System) ISO 9001:2015 

 

ISO PLISO EN

 

Weryfikacja jakości

Gwarancją rzetelności otrzymywanych wyników jest między innymi systematyczny udział w zewnątrz laboratoryjnych programach kontroli jakości prowadzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki zajmujące się oceną wiarygodności prowadzonych analiz.

 

Certyfikat z Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality

Mineola Laboratoria Kraków certyfikatMineola Laboratoria Kraków certyfikat 2021certyfikat 2022certyfikat 2023

 

Certyfikat z Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA INSTANDT

Mineola Laboratoria certyfikat INSTANDMineola Laboratoria certyfikat INSTAND